Årbols skolmuseum, Ånimskog

årbols skolmuseumÅrbols skolmuseum har en av Sveriges mest omfattande skolsamlingar från 1800-talet och in i vår egen tid. Här finns inte bara skolmöbler från olika tidsepoker utan även läroböcker, läromedel och hjälpmedel för undervisning.

Lärosalar och böcker

På bottenplan finns två lärosalar och ett omklädningsrum. På andra våningen finns en utställningshall och material för forskning. I Årbols skolmuseum finns läseböcker från olika tidsepoker från 1800-talets ABC-bok till 1900 talets Sörgården, Där finns även de senare läseböckerna: ”Vill du läsa…”, ”Nu ska vi läsa” eller ”Byttners -Första boken”.

Tössbohallen

Den gamla skolvinden ovanpå skolmuseets skolsalar rymmer en stor utställningshall med montrar som visar olika hjälpmedel och läromedel. Här finns till exempel en monter med olika modeller av radioapparater. Skolradion kom att bli en viktig del av undervisningen med dess program i olika ämnen. Den första engelskundervisningen skedde också genom skolradio. Skolmuseet har stor samling av skolradiohäften från olika årtionden.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.